Debited Meaning in Marathi – मराठी मध्ये डेबिट चा अर्थ

Meaning of Debited in Marathi

Debited Meaning in Marathi – मराठी मध्ये डेबिटेड चा अर्थ वजा केले (बँक खाते) वरून रक्कम काढा जमाखर्चातील खर्चाच्या बाजूकडील नोंद,  जमाखर्चातील खर्चाची बाजू,  खर्चाच्या बाजूवर नोंद करणे,  नावे लिहिणे,  देणे म्हणून नोंदणे डेबिट म्हणून प्रविष्ट करा खात्यातून वजा करा देय जमा क्रियापद : verb लिहा कर्ज लिहा खर्च करा खर्च चालू ठेवा Examples of … Read more