Debited Meaning in Marathi – मराठी मध्ये डेबिट चा अर्थ

Debited Meaning in Marathi – मराठी मध्ये डेबिटेड चा अर्थ

 • वजा केले
 • (बँक खाते) वरून रक्कम काढा
 • जमाखर्चातील खर्चाच्या बाजूकडील नोंद, 
 • जमाखर्चातील खर्चाची बाजू, 
 • खर्चाच्या बाजूवर नोंद करणे, 
 • नावे लिहिणे, 
 • देणे म्हणून नोंदणे
 • डेबिट म्हणून प्रविष्ट करा
 • खात्यातून वजा करा
 • देय जमा

क्रियापद : verb

 • लिहा
 • कर्ज लिहा
 • खर्च करा
 • खर्च चालू ठेवा

Examples of Debited / Debited शब्दाची उदाहरणे:

 • Message: Your XYZ bank account has been debited with ECS non payment charges. / संदेशः आपल्या एक्सवायझेड बँक खात्यात ईसीएस न भरणा शुल्कासह डेबिट केले गेले आहे.
 • The side that is first debited with 100 points loses the game. /Source – पहिल्यांदा 100 गुणांसह डेबिट केलेली बाजू गेम गमावते.
 • After subscribing to Prime, your account will be debited Rs. 399 per month as subscription Fees. – प्राइमची सदस्यता घेतल्यानंतर तुमच्या खात्यात रु. सदस्यता शुल्क म्हणून दरमहा 399.
 • All payments for the cultural trip expenses are debited from the Budget. – सांस्कृतिक सहलीतील सर्व खर्चाची देयके बजेटमधून जाहीर केली जातात.
 • The total amount debited and the total amount credited should always be equal, thereby ensuring the accounting equation is maintained   (श्रोत / Reference) – जमा केलेली एकूण रक्कम आणि जमा केलेली एकूण रक्कम नेहमीच समान असावी, ज्यायोगे लेखा समीकरण राखले जाईल याची खात्री करुन घ्या.
 • Whenever something debited from a place, it must be credited somewhere to avoid ambiguity of balance. – जेव्हा जेव्हा एखाद्या ठिकाणाहून कशानेही डेबिट केले जाते तेव्हा शिल्लक अस्पष्टते टाळण्यासाठी ती कोठेतरी जमा केली पाहिजे.

Debited: English to Marathi translation / Meaning of Debited in Marathi

Debited Meaning in Marathi
Debited Meaning in Marathi

Do you know the meaning of Debited in Marathi and English? Get Debited meaning in Marathi, Debited Synonyms, Antonyms, Related words to Debited and Example of Debited in sentences. Marathi meaning of Debited, Debited ka matalab Marathi me, Debited translation and definition in the Marathi language.

मराठीत डेबिटेड चा अर्थ काय आहे? ज्ञानबक्सा वर आम्ही तुम्हाला डेबिटचा मराठी अर्थ, डेबिटची पार्वती शब्द, डेबिटचा उलट शब्द आणि डेबिटच्या वाक्यांमधील उदाहरणे सांगितली आहेत.

Check This Out: